Technikai, kurią parduoda UAB "RMM" suteikiama dviejų metų garantija, jei produktas buvo naudojamas pagal paskirtį ir pagal gamintojų nustatytas taisykles.

Garantinio remonto nustatymui, produktai turi būti betarpiškai pristatyti į UAB "RMM" servisą, pateikiant pirkimo dokumentą ir užpildytą garantinį taloną.

Pirmiausia, prekei bus atlikta diagnostika ir esant garantiniam atvejui, nemokamai bus pakeistos pažeistos detalės.

Jei diagnozuojant bus nustatyta, kad produktas neremontuotinas, jis bus pakeistas į naują arba analogišką (esant situacijai, kai produkto pristatymas neįmanomas).

Garantija suteikiama tik produktams, pirktiems iš UAB "RMM".

Produktai, pirkti kitose šalyse, esant garantiniams atvejams, turi būti pristatyti pardavėjui.

Už aptarnavimo darbus, profilaktinius darbus ar pakeistas detales, kurios nepriklauso garantiniam remontui, apmoka, pirkėjas.

Į garantiją neįeina produkto transportavimas iki UAB "RMM" serviso ir transportavimas klientui po remonto.

Garantinis remontas atliekamas tik UAB "RMM" servise.

GARANTIJA NEGALIOJA:

  • Jei pažeidimas padarytas dėl netinkamos ekploatacijos, pakeitimo, modifikacijų, grubaus naudojimo, nesant kasmetinio aptarnavimo ar einamųjų aptarnavimų, pažymėtų garantiniame pase.
  • Jei pažeidimas padarytas nesilaikant naudojimosi sąlygų, esančių instrukcijoje.
  • Jei produkto remontas buvo daromas ne UAB "RMM" servise.
  • Jei produktai buvo naudojami sportu0i.
  • Jei klientas negali įrodyti, kad produktas buvo pirktas UAB "RMM" (neturi pirkimo dokumentų ar garantinio talono).
  • Jei produktas buvo naudojamas komerciniams tikslams (pvz. buvo nuomojamas). Tokiems produktams taikoma ribota garantija.

Garantija negaliojanormaliam detalių nusidėvėjimui, įbrėžimams, mechaniniams pažeidimams, kurie neturi įtakos galingumui ar vairavimo/valdymo kokybei.  

Atsarginėms detalėms, kurios buvo pirktos UAB "RMM" suteikiama trijų mėnesių garantija, jei detalės buvo pakeistos UAB "RMM" servise.

Susisiekite telefonu: (+370) 69481818FACEBOOK arba el. paštu info@rmm.lt

arrow_upward